สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “สพม.ชัยภูมิ สวยด้วยมือเรา” การดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 6760

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิทุกคน ดำเนินกิจกรรม “สพม.ชัยภูมิสวย ด้วยมือเรา” ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการ 5ส ภายในห้องปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นทั้งบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสำนักงานเกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้ที่จะมาติดต่อขอรับบริการ