สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมโครงการการจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

อ่านแล้ว: 893

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการอบรมโครงการจัดการระบบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือครูคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 สพม.ชัยภูมิ