ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรร่วมกัน

อ่านแล้ว: 260

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบายด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 37 รร. คณะผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

โดยก่อนจะเข้าสู่การประชุมนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ สถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย