ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 233

ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ