ขอเรียนเชิญเข้าร่วสมเวทีเสวนาและขมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง สำแพงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"

อ่านแล้ว: 2694

ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง_compressed.pdf