ขอแจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา

อ่านแล้ว: 76

ขอแจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา.pdf