ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฎิบัติงาน

อ่านแล้ว: 3573

โรงเรียนสตรีชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฎิบัติงาน 6 อัตรา
25660427_094455_สตรีชัยภูมิ_compressed.pdf