ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 3892

ประกาศจัดหาที่เรียน_66_0001.pdf