ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 12814

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565

รูปแบบการแข่งขัน On-Site และ Online
- การแข่งขันรูปแบบ On-Site จำนวน 202 รายการ
- การแข่งขันรูปแบบ Online จำนวน 2 รายการ