ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อ่านแล้ว: 3863

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ดำเนินการเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) เหมาะสำหรับการอบรม สัมมนา และการเข้าค่ายเป็นหมู่คณะฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์.pdf