ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออเฉียงเหนือ) ณ คณะวิทยาศาตร์ มข. ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 3854

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ_มข._ประจำปี_2565.pdf