ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา iConnect OBEC Scholarships ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 60% ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ.

อ่านแล้ว: 4347

ครงการทุนการศึกษา_iConnect_OBEC_Scholarships.pdf