ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือทางการศึกษา "1+2+1" สำหรับการศึกษา ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน รุ่นที่ 2

อ่านแล้ว: 3959

หนังสือประชาสัมพันธ์_compressed.pdf
โครงการ_1_2_1.pdf