การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านแล้ว: 4747

บัญชีอัตรากำลังครู.pdf
แบบคำร้องขอย้าย.pdf
รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
ปฏิทิน.pdf
หนังสือแจ้งการย้าย.pdf