ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง

อ่านแล้ว: 163

เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส.pdf
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง_.pdf
3_มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง.pdf
2.แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง.pdf
1.แบบคำขอโอน.pdf
ประกาศรับสมัคร.pdf