รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง

อ่านแล้ว: 4016

เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส.pdf
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง_.pdf
3_มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง.pdf
2.แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง.pdf
1.แบบคำขอโอน.pdf
ประกาศรับสมัคร.pdf