การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

อ่านแล้ว: 361

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566)
ประกาศย้ายผู้บริหาร_เพิ่มเติมครั้งที่_3__compressed_(1).pdf