ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านแล้ว: 1207

ประกาศ_อ.ค.ก.ศ.เขตการศึกษาฯ_ลว_30_เม.ย.67.pdf