ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 รอบที่ 1 และการย้ายกรณีพิเศษ

อ่านแล้ว: 1372

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  รอบที่ 1 และการย้ายกรณีพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น  38 ราย  ดังแนบ
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชกาครูและบุค.pdf