การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 520

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

หนังสือแจ้งการบรรจุและแต่งตั้ง_รอง_ผอ.รร._1_อัตรา.pdf