การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 535

การบรรจุและแต่งตั้ง_รอง_ผอ.รร._สังกัด_สพฐ._ปี_พ.ศ._2566.pdf