ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อ่านแล้ว: 1370

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแ่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566
ประกาศการขึ้นบัญชี.pdf