ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

อ่านแล้ว: 5089

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพม.ชัยภูมิ
องค์ประกอบตัวชี้วัด_compressed.pdf
แบบคำขอย้าย_compressed.pdf
ประกาศ_อ.ก.ค.ศ._เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อ.pdf