รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4530

ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ_ตำแหน่งน.pdf_1.pdf