ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

อ่านแล้ว: 3780

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  / ประกาศ เลื่อนการดำเนินการคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) 
ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทเธิเข้ารับการคัดเลือก.pdf
ประกาศ_เลื่อนการดำเนินการคัดเลือก.pdf