ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ด้วยโครงงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เกม Please keep me (โปรดเก็บฉัน)

อ่านแล้ว: 202

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ด้วยโครงงานเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เกม Please keep me (โปรดเก็บฉัน) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  วีดีโอผลงานคลิกที่นี่ https://youtu.be/T0ncAFEZfOk