พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านแล้ว: 4259

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 และขบวนเทิดพระเกียรติ อัญเชิญรางวัลพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทานรุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 โล่รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปี 2563 โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการ ประชาชน ในตำบลนางแดด ตำบลวังชมภู ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก